Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Regulamin konkursu „Przygoda w Archiwum. Pokój zagadek Archiwum Państwowego w Kaliszu”

Regulamin konkursu „Przygoda w Archiwum. Pokój zagadek Archiwum Państwowego w Kaliszu”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Archiwum Państwowe w Kaliszu w ramach XII Marcowego Maratonu Archiwalnego organizuje konkurs pt. „Przygoda w Archiwum. Pokój zagadek Archiwum Państwowego
w Kaliszu”. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, z wykorzystaniem funpage`a Archiwum Państwowego w Kaliszu w serwisie www.facebook.pl.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
Konkurs jest skierowany do internautów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz ich współmałżonkowie i dzieci.

3. NAGRODY:
Organizator przewidział nagrody w postaci wydawnictw własnych oraz gadżetów promocyjnych Archiwum dla trzech osób.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Start konkursu nastąpi w piątek 17 marca 2023 r. o godz. 9.00 (wtedy zostanie udostępniony post na profilu Facebook). Osoby, które przejdą cały „Pokój zagadek Archiwum Państwowego w Kaliszu” są proszone o przesłanie odpowiedzi na pytanie „Czym kończy się Pokój zagadek Archiwum Państwowego w Kaliszu?” drogą mailową na adres: sekretariat@archiwum.kalisz.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „konkurs”). W mailu należy także podać imię i nazwisko uczestnika oraz adres mailowy i numer telefonu. Pierwsze trzy osoby, które nadeślą prawidłową odpowiedź, otrzymają nagrody w postaci wydawnictw APK oraz gadżetów promocyjnych Archiwum. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i sposobie jej odbioru przez Archiwum Państwowe w Kaliszu najpóźniej do dnia 24 marca 2023 r. mailowo lub telefonicznie.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Archiwum Państwowe
w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul Poznańska 207, reprezentowane przez dyrektora dr Grażynę Schlender NIP: 6181868158, REGON: 000797620, tel. 62 767 10 22, e-mail: sekretariat@archiwum.kalisz.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO/UE L119/1 z 04.05.2016/ w celu realizacji konkursu, wydania i rozliczenia nagród.
3. Uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich, ich przedstawiciele ustawowi, podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi udział w konkursie, wydanie oraz realizację nagród.
4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez uczestnika konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez uczestnika i z wykluczeniem go z udziału w konkursie.
5. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@archiwum.kalisz.pl.

Skip to content