Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Pomyśl i działaj > Co wiesz o Kaliszu

Rozwiąż test: Co wiesz o Kaliszu?

Results

GRATULACJE!!!

SPRÓBUJ NASTĘPNYM RAZEM

#1. Cmentarz Miejski w Kaliszu został otwarty w:

#2. Obecną rogatkę wrocławską zaprojektował:

#3. Tablica upamiętniająca istnienie w Kaliszu w latach 1942-1945 ośrodka wychowawczego dla polskich dzieci Gaukinderheim mieści się przy zabudowaniach zakonu:

#4. Kanał Babinka został zasypany w:

#5. Maria Konopnicka w Kaliszu mieszkała:

#6. Archiwum Państwowe w Kaliszu w przeszłości miało swoją siedzibę na ulicy:

#7. Kaliskie Spotkania Teatralne zostały zainicjowane w:

#8. Gustaw Arnold Fibiger III był synem:

#9. Nazwa ulicy Babina pochodzi od:

#10. Bracia Repphanowie, którzy w 1 poł. XIX w. zaadaptowali młyn na Prośnie na potrzeby folusza nosili imiona:

#11. O. Stefan Dzierżek był znanym w Kaliszu:

#12. Papież Jan Paweł II odwiedził Kalisz:

#13. Ostatni Prezydent Miasta Kalisza okresu międzywojennego nazywał się:

#14. Na jednej z kaliskich kamienic na Głównym Rynku znajdują się medaliony wybitnych kaliszan. Pośród nich można znaleźć:

#15. Kiedy Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę o obchodach Święta Miasta Kalisza 11 czerwca?

#16. W sierpniu 1914 r. Kalisz został spalony przez:

#17. 25 grudnia 1893 r. w Kaliszu urodził się:

#18. Znany kaliski prokurator i działacz opozycji lat 70. i 80. XX w. Bogusław Śliwa wyemigrował do:

#19. Twórcą kaliskiego teatru był:

Finish
Skip to content