Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia tematyczne do wykorzystania na lekcjach historii

W tej części zgromadziliśmy archiwalia obrazujące ważne wydarzenia z historii Polski, także w kontekście regionu kaliskiego. Materiały polecamy szczególnie nauczycielom, którzy nauczają historii nieszablonowo, z wykorzystaniem materiałów źródłowych, uzupełniając wiedzę ogólną uczniów o wydarzenia lokalne.

i

Temat II wojna światowa

i

Temat Narodziny Solidarności, stan wojenny w Polsce

i

Temat Odzyskanie niepodległości

i

Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

i

Temat Wybory 1989 r. w Polsce

Skip to content