Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

Wykaz osób z 1866 r. z Opatówka będących pod nadzorem policyjnym, głównie powstańców styczniowych. Wśród nich umieszczono także Agatona Gillera, członka Rządu Narodowego, który po upadku powstania wyemigrował na Zachód i nigdy już do Opatówka nie powrócił. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zarząd Powiatu Kaliskiego, sygn. 694, k. 69-70

Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

Wykaz osób z 1866 r. z Opatówka będących pod nadzorem policyjnym, głównie powstańców styczniowych. Wśród nich umieszczono także Agatona Gillera, członka Rządu Narodowego, który po upadku powstania wyemigrował na Zachód i nigdy już do Opatówka nie powrócił. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Zarząd Powiatu Kaliskiego, sygn. 694, k. 69-70

Skip to content