Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

Wyjątek z „Dziennika Powszechnego” z 26 stycznia 1863 r. o możliwości sądzenia powstańców ujętych z bronią w ręku na miejscu przez doraźne polowe sądy wojenne Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 804, k. 429

Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

Wyjątek z „Dziennika Powszechnego” z 26 stycznia 1863 r. o możliwości sądzenia powstańców ujętych z bronią w ręku na miejscu przez doraźne polowe sądy wojenne Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 804, k. 429

Skip to content