Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

Raport prezydenta Kalisza z 9 marca 1861 r. o nabożeństwach żałobnych za dusze manifestantów poległych 27 lutego w Warszawie. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 804, k. 26-26v

Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

Raport prezydenta Kalisza z 9 marca 1861 r. o nabożeństwach żałobnych za dusze manifestantów poległych 27 lutego w Warszawie. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 804, k. 26-26v

Skip to content