Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

Pismo rządu Gubernialnego Warszawskiego z 23 lutego 1863 r. o zakazie importu kos i ołowiu. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 804, k. 529

Temat Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej

Pismo rządu Gubernialnego Warszawskiego z 23 lutego 1863 r. o zakazie importu kos i ołowiu. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 804, k. 529

Skip to content