Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Temat Odzyskanie niepodległości

Regulamin dla Straży Obywatelskiej bezpieczeństwa i porządku miasta Kalisza z 27 listopada 1918 r. Członkiem Straży Obywatelskiej mógł być każdy obywatel miasta Kalisza uznający się za Polaka, niezależnie od tego z jakiego stanu pochodził. APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 53, s. 15, 16.

Temat Odzyskanie niepodległości

Regulamin dla Straży Obywatelskiej bezpieczeństwa i porządku miasta Kalisza z 27 listopada 1918 r. Członkiem Straży Obywatelskiej mógł być każdy obywatel miasta Kalisza uznający się za Polaka, niezależnie od tego z jakiego stanu pochodził. APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 53, s. 15, 16.

Skip to content