Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Temat Narodziny Solidarności, stan wojenny w Polsce

Pierwsza strona „Wiadomości Dnia” z 13 grudnia 1981 r. APK, Zbiór fotografii, wydawnictw i druków ulotnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, sygn.6. Przekazane przez Witolda Sitarza.

Temat Narodziny Solidarności, stan wojenny w Polsce

Pierwsza strona „Wiadomości Dnia” z 13 grudnia 1981 r. APK, Zbiór fotografii, wydawnictw i druków ulotnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, sygn.6. Przekazane przez Witolda Sitarza.

Skip to content