Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Życzenia imieninowe dla Adama Asnyka przekazane poecie wraz z albumem fotografii z rodzinnego miasta z 1896 r. APK, Zbiór fotografii i pocztówek, sygn. 1

Archiwalia dotyczące znanych osób

Życzenia zostały napisane przez Stefana Gillera z Opatówka w imieniu mieszkańców Kalisza w 1896 r., pod którymi podpisali się najwybitniejsi obywatele Kalisza. Stefan Giller jako uczeń Wyższej Szkoły Realnej w Kaliszu był szkolnym kolegą Adama Asnyka. Obaj ukończyli szkołę w 1853 r. Zapoczątkowana wówczas przyjaźń przetrwała aż do śmierci Asnyka w 1897 r. Organizował obchody jubileuszów literackich i artystycznych m.in. Adama Asnyka i Heleny Modrzejewskiej. Imieniny roku 1896 miały szczególny charakter, ponieważ w tym roku Adam Asnyk świętował jubileusz trzydziestolecia pracy twórczej. Z tej okazji Kaliszanie przesłali mu prezent w postaci albumu fotografii rodzinnego miasta znanego kaliskiego fotografa Wincentego Borettiego.

Zbiór powstał z wyłączenia po skontrum zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu w 1996 r. pocztówek i fotografii ze zbioru Varia – ulotki, programy, zaproszenia. Archiwalia w nim zgromadzone pochodzą z darów osób fizycznych, instytucji samorządowych i organizacji społecznych, a także z zakupów w antykwariatach i od osób fizycznych.

Skip to content