Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Tłumaczenie przysięgłe z 1926 r. testamentu księcia Ferdynanda Radziwiłła z Antonina z 20 stycznia 1914 r. APK, Sąd Powiatowy w Ostrowie, sygn. 3, k. 39

Archiwalia dotyczące znanych osób

Majątek przygodzicki został zapisany na własność księciu Karolowi Władysławowi Radziwiłłowi, powszechnie zwanemu „Michałem”. Kapitał pieniężny miał być dzielony pomiędzy Michała Radziwiłła a jego matkę księżną Pelagię z Sapiehów. Majątek w guberni wołyńskiej miał przejąć drugi syn Ferdynanda, Janusz. Mieszkanie w Berlinie przypadło w spadku żonie testatora. Ferdynand Radziwiłł zabezpieczył także finansowo swojego wnuka, syna nieżyjącego księcia Karola oraz córkę Marię Małgorzatę Potocką. Z testamentu dowiadujemy się, że w dobrach przygodzickich została przez testatora założona kasa emerytalna dla pracowników majątku. Ferdynand Radziwiłł władał Przygodzicami od 1873 r. od śmierci ojca, Bogusława. Zgodnie z testamentem majątek przejął Michał Karol Jan Alojzy Wilhelm Radziwiłł w 1926 r. Ferdynand Radziwiłł zmarł w Rzymie, ale został pochowany w kaplicy rodowej w Antoninie. Miejscowość ta była letnią rezydencją założoną przez jego dziadka, Antoniego Henryka Radziwiłła.

Akta Sądu Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim przejęte zostały przez Archiwum Państwowe w Kaliszu z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2000 r. oraz 2006 r. Akta pochodzą z lat [1905] 1920-1928 [1946]. W zespole znajdują się m.in. akta spraw testamentowych, spadkowych, familijnych, majątkowych, o sprostowanie dokumentów.

Skip to content