Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Premier Felicjan Sławoj Składkowski podczas inspekcji robót przy budowie Szpitala Powszechnego im. Przemysława II w Kaliszu w 1936 r. Zbiór kronik i ksiąg pamiątkowych, sygn. 15

Archiwalia dotyczące znanych osób

Decyzja o budowie nowej placówki leczniczej zapadła 1 kwietnia 1930 r., kiedy powołano do istnienia Międzykomunalny Związek Szpitalny. Tenże dysponował m. in. kwotą 258 000 zł, jako darowizną na cel wybudowania nowego szpitala zapisaną przez Emila Repphana, który był już na łożu śmierci. Kluczową postacią, która odegrała znaczącą rolę w budowie placówki był Stanisław Radwan, dyrektor szpitali miejskich, który przybył  do Kalisza z Warszawy. W 1932 r. związek zakupił za kwotę 65 000 stosowną działkę na Tyńcu, a w 1933 r. ogłoszono konkurs na projekt szpitala. Wygrał go architekt Władysław Borawski. Pracami technicznymi nadzorował Albert Nestrypke. Budowę rozpoczęto dość szybko, bo 11 października 1933 r. Pośpiech był spowodowany m.in. złym stanem budynku wynajętego na potrzeby szpitala zakaźnego i upływającym terminem zapisu darowizny Emila Repphana w dniu 1 lipca 1933 r. Premier Felicjan Sławoj Składkowski osobiście zaakceptował proponowaną nazwę Szpitala im. Przemysława II. Akt erekcyjny podpisano 9 listopada 1936 r.

Fotografie z wizyty premiera w Kaliszu zostały dołączone do Zbioru kronik i ksiąg pamiątkowych w 2019 r. Wcześniej funkcjonowały jako materiały poza ewidencją APK.

Skip to content