Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Odpis z 1821 r. testamentu senatora Królestwa Polskiego Augustyna Gorzeńskiego z 1814 r. APK, Akta gruntowe sądów w Krotoszynie, sygn. 8725, k. 3

Archiwalia dotyczące znanych osób

Ignacy Augustyn Michał Gorzeński herbu Nałęcz urodził się w 1742 r. Był synem Antoniego i Ludwiki z Błaszczyńskich. Po śmierci ojca odziedziczył rodzinną Dobrzycę. Angażował się w sprawy polityczne. Piastował m.in. stanowiska szambelana, adiutanta i szefa kancelarii wojskowej króla Stanisława Augusta. Poparł Konstytucję 3 Maja i zjednał dla niej sejmiki wielkopolskie. W 1806 r. był członkiem delegacji witającej w Poznaniu Napoleona. Przyjaźnił się z Józefem Wybickim. Od 1808 r. był senatorem kasztelanem, a krótko przed śmiercią otrzymał godność senatora wojewody. Zasłynął jako wybitny działacz masoński. Odzwierciedleniem jego zainteresowań jest wybudowany w latach 1795-1799 pałac w Dobrzycy, który kształtem przypomina symboliczną węgielnicę masońską. Zmarł 5 czerwca 1816 r. w Warszawie.
Akta gruntowe majątku Dobrzyca przekazane do Archiwum Państwowego w Kaliszu zostały w 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Pleszewie. Dla każdej miejscowości lub samodzielnego obwodu majątkowego zakładano księgę gruntową, która mogła mieć wiele tomów. Każdy tom składał się z kart gruntowych (Grundbuchblätter), które odpowiadały danej nieruchomości, oznaczonej numerem zgodnym z katastrem.

Skip to content