Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Fragment umowy przedwstępnej związku małżeńskiego Marii Wasiłowskiej i Jarosława Konopnickiego z 29 sierpnia 1862 r. APK, Notariusz Jan Niwiński z Kalisza, sygn. 18, akt 620, s. 385

Archiwalia dotyczące znanych osób

Ślub Marii Wasiłowskiej i Jarosława Konopnickiego odbył się 10 września 1862 r. w kościele św. Mikołaja w Kaliszu. Małżonkowie zamieszkali później w Bronowie koło Uniejowa, rodzinnym majątku Konopnickich, a po jego sprzedaży w Gusinie. Tu powstał poemat W górach, który przychylnie zrecenzował Henryk Sienkiewicz.
Prezentowana umowa, spisana została przed Janem Niwińskim rejentem Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej w Kaliszu, zawiera szczegółowy spis wyprawy ślubnej, którą Maria otrzymała od ojca, Józefa Wasiłowskiego. Wśród przedmiotów na wyprawę znalazły się meble (m.in. fortepian mahoniowy o siedmiu oktawach, komoda jesionowa, dwa łóżka brzostowe, stół jadalny dębowy), srebra, szkło i porcelana, miedz i mosiądz (brytwanna, moździerz, żelazko), garderoba, bielizna, bielizna stołowa i pościel. W 1969 r., przy skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Ułańską, odsłonięto jej pomnik a znajdujące się wówczas w sąsiedztwie Studium Nauczycielskie nosiło jej imię. Obecnie patronuje jednej ze szkół podstawowych oraz ulicy na osiedlu Asnyka w Kaliszu. Na budynku, w którym mieszkała przed zamążpójściem, tzw. pałacu Puchalskich, umieszczona jest pamiątkowa tablica. Na kamienicy przy Głównym Rynku 1 znajduje się medalion pamiątkowy autorstwa Andrzeja Oźminy, a w kościele oo. Jezuitów epotafium matki pisarki – Scholastyki z Turskich Wasiłowskiej.
W zasobie Archiwum Państwowym w Kaliszu znajdują się repertoria i akty notarialne Jana Niwińskiego rejenta Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej w Kaliszu z lat 1846-1865, które zostały przekazane w 1959 r. przez Sąd Powiatowy w Kaliszu.

Skip to content