Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Akt zgonu majora Hansa Rudolfa Hermana Preuskera wystawiony w Ostrowie Wielkopolskim w 1920 r. APK, Urząd Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski – obwód miejski, sygn. 476, akt zgonu nr 471

Archiwalia dotyczące znanych osób

Major Hans Rudolf Herman Preusker dowodził 155. Pułkiem Piechoty i odpowiadał bezpośrednio za zburzenie Kalisza w sierpniu 1914 r. Urodził się w 1866 r. w Dreźnie. Był żonaty z Ellą z d. Bayer. W akcie zgonu podano, że dane jego rodziców nie są znane. Major zmarł w lazarecie w Karlsruhe 12 kwietnia 1918 r. Pochowano go 17 kwietnia na cmentarzu w miejscowości Naumburg nad Salą. Jego akt zgonu, zgodnie z ówczesnymi przepisami wojskowymi, został zarejestrowany w miejscu ostatniego stacjonowania majora – Ostrowie Wielkopolskim.

Akt udało się odszukać podczas opracowywania Spuścizny Tadeusza Martyna z Kalisza. W jednej z jednostek znajdowała się odręczna notatka informująca o istnieniu przedmiotowego dokumentu. Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim trafiają do zasobu w dwóch egzemplarzach. Pierwopisy są przekazywane przez Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim. Wtóropisy zaś przekazuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Teczka z aktem zgonu została włączona do kaliskiego zasobu archiwalnego w 2016 r.  Przekazał ją Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Skip to content