Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Akt urodzenia Stanisława Wojciechowskiego z 1869 r. APK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Kalisz, sygn. 45, akt urodzenia nr 65

Archiwalia dotyczące znanych osób

Stanisław Wojciechowski był Prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-1926. Urodził się we wsi Tyniec w 1869 r., jego ojciec Feliks Wojciechowski był naczelnikiem kaliskiego więzienia. Naukę pobierał w Męskim Gimnazjum Klasycznym (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka). Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Ignacego Paderewskiego i Leopolda Skulskiego. Po zabójstwie Prezydenta Gabriela Narutowicza, zgodnie z konstytucją, jego funkcję przejął Marszałek Sejmu Maciej Rataj. 20 grudnia 1922 r. zebrało się Zgromadzenie Narodowe i wybrało Stanisława Wojciechowskiego na urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnił tę funkcję do przewrotu majowego. Będąc prezydentem odwiedził Kalisz 2 czerwca 1923 r. Podczas tej wizyty nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Po ustąpieniu ze stanowiska nie angażował się w politykę. Zmarł w Warszawie w 1953 r. i został pochowany na Powązkach. Jego imię nosi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Kalisz Kaliszu z lat 1827-1874 zostały przekazane w 2018 r., w ramach scalania zespołów, do Archiwum Państwowego w Kaliszu z Archiwum Państwowego w Poznaniu. W archiwach państwowych przechowywane są tzw. duplikaty ksiąg metrykalnych. Księga była wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.

Skip to content