Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Akt urodzenia Marii Szumskiej z 1889 r. oraz Księga mieszkańców wsi Russów z wpisami dotyczącymi rodziny Szumskich APK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tykadłów, sygn. 66, akt urodzenia nr 14; Księgi ludności powiatu kaliskiego, sygn. 645, k. 6v-7

Archiwalia dotyczące znanych osób

Późniejsza pisarka Maria Dąbrowska urodziła się 6 października 1889 r. w Russowie pod Kaliszem. Jej rodzice, ojciec Józef Szumski i matka Ludomira z Gałczyńskich, nadali na chrzcie córce imiona Marianna Kazimiera. Jej akt urodzenia został zarejestrowany w parafii dopiero w 1890 r. W Russowie rodzina Szumskich mieszkała od stycznia 1889 r. do 1908 r., kiedy to Józef Szumski kupił na własność część majątku Poklęków. W Kaliszu uczęszczała na pensję Heleny Semadeniowej i do gimnazjum. Brała udział w strajku szkolnym w 1905 r., po czym musiała się przenieść na pensję do Warszawy. Studiowała w Lozannie i Brukseli. W 1910 r. debiutowała korespondencjami z zagranicy w „Gazecie Kaliskiej”. Wyszła za mąż za Mariana Dąbrowskiego. Od 1924 r. poświeciła się wyłącznie twórczości literackiej. Do jej najbardziej znanych dzieł należą „Noce i dnie”, w których jest wiele odniesień do Russowa i Kalisza. Maria Dąbrowska zmarła w Warszawie 19 maja
1965 r. W 1960 r. nadano pisarce Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza, a podczas sesji poświęconej jej twórczości i jubileuszowi 50-lecia pracy twórczej w 1962 r., podjęto inicjatywę, aby nadać nowo budowanej dzielnicy mieszkaniowej Kalisza nazwę „Kaliniec”, a jej główną ulicę nazwać imionami bohaterów „Nocy i dni” – „Bogumiła i Barbary”.
Księga z zapisem dotyczącym narodzin Marii Szumskiej przekazana została do Archiwum Państwowego w Kaliszu przez Urząd Stanu Cywilnego w Żelazkowie. Przechowywane Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tykadłów pochodzą z lat 1812-1916.

Skip to content