Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Akt urodzenia Karola Stefana Scholtza z 1861 r. APK, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, sygn. 77, akt urodzenia nr 96

Archiwalia dotyczące znanych osób

Stefan Szolc-Rogoziński urodził się 14 kwietnia 1861 r. w Kaliszu. Był podróżnikiem, badaczem Afryki, szczególnie Kamerunu. Z pobudek patriotycznych zmienił nazwisko na spolszczone i dodał jako drugi człon nazwisko panieńskie matki. W latach 1882-1883 oraz 1886 r. odbył wyprawy do Afryki zachodniej, których efektem było zbadanie m. in. Kamerunu. Opracowana podczas wypraw mapa, opublikowana w 1884 r. była najdokładniejszą z dotychczas sporządzonych map tego obszaru. Eksponaty przywiezione z wypraw przekazał do muzeów etnograficznych w Krakowie i Warszawie. Zmarł w 1896 r. w Paryżu śmiercią tragiczną przejechany przez omnibus. W miejscu jego urodzenia, na fasadzie domu przy ul. Niecałej, znajduje się pamiątkowa tablica. W 2017 r. w Kaliszu przy moście kamiennym stanęła ławeczka, upamiętniająca słynnego kaliskiego podróżnika.

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu z lat 1831-1874 zostały przekazane w 2018 r., w ramach scalania zespołów, z Archiwum Państwowego w Poznaniu do Archiwum Państwowego w Kaliszu. Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. jako konsekwencja wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Sporządzanie aktów cywilnych powierzono duchownym

Skip to content