Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Akt notarialny z 1824 r. dotyczący spłaty zaciągniętej od żony pożyczki przez Bonawenturę Niemojowskiego. APK, Księgi i akta hipoteczne sądów w Kaliszu, sygn. 2648, s. 10

Archiwalia dotyczące znanych osób

Akt sporządzony 23 września 1824 r. przez Franciszka Bajera rejenta Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego w Kaliszu na życzenie Bonawentury Niemojowskiego – posła na Sejm z powiatu wieluńskiego, właściciela dóbr Chutek z przyległościami i dóbr Marchwacz z przyległościami dotyczący zabezpieczenia sumy 20 tysięcy złotych polskich otrzymanej w perłach i brylantach od swojej żony Wiktorii z Lubowidzkich Niemojowskiej na zakup owiec hiszpańskich.
Bonawentura Niemojowski herbu Wierusz urodził się 4 września 1787 r. w Słupi w Kaliskiem. W 1820 r. został posłem ziemi wieluńskiej na sejm warszawski. Wraz z bratem stanowił legalną opozycję sejmową. Za antyrosyjską postawę został usunięty z sejmu i na kilkanaście miesięcy osadzony w areszcie domowym. W 1829 r., na mocy amnestii z okazji koronacji cara Mikołaja I na króla Polski, podjął kolejne starania o obronę praw konstytucyjnych. Po wybuchu powstania listopadowego przybył do Warszawy, ponownie wszedł do sejmu i stał się przywódcą tzw. partii kaliskiej. Stanął na czele Rządu Narodowego w Radzie Ministrów w 1831 r. Za udział w powstaniu listopadowym został zaocznie skazany przez władze rosyjskie na ścięcie w 1834 r. Po powstaniu listopadowym uciekł do Francji, gdzie został prezesem Komitetu Tymczasowego Emigracji Polskiej w Paryżu. W 1819 r. nabył dobra Marchwacz, które zostały mu skonfiskowane w 1834 r. jako represje za działalność powstańczą i patriotyczną. Zmarł 15 czerwca 1835 r. w Vanves pod Paryżem.
Księga hipoteczna Marchwacz, hip. nr 750 przekazana został przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w 2014 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu. Prowadzenie akt stanu prawnego nieruchomości w zaborze rosyjskim (Królestwie Polskim) regulowane było w oparciu o „Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach” z 1818 r. oraz „Prawo o przywilejach i hipotekach z 1825 r.

Skip to content