Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Życie codzienne 1945-1989

Jadwigi Rogackiej opowieści o czasach Polski Ludowej

Życie codzienne 1945-1989

Jadwiga Rogacka – urodzona w 1936 r. w Kaliszu absolwentka zawodowej szkoły handlowej, pracującą w latach PRL jako zastępca kierownika i kierownik w sklepach PSS „Społem”, Miejskiego Handlu Detalicznego i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. W swoich wspomnieniach wraca do problemów aprowizacyjnych, handlu pokątnego i nieustannych kolejek w sklepach.

Skip to content