Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Solidarność we wspomnieniach Mirosławy Mencel

Narodziny Solidarności i czas stanu wojennego w Polsce

Mirosława Mencel – urodzona w 1939 r. w Kaliszu, absolwentka Wydziału Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. W latach 1973-1994 pracowała jako instruktorka w Dziale Administracji, później jako kierownik Działu Poligrafii w Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu. We wrześniu 1980 r. była członkiem Komitetu Założycielskiego „S” w Kaliszu. Od lipca 1981 r. zasiadała w Zarządzie Regionu Wielkopolska Południowa. W latach 1982-1984 działała w Tymczasowym Komitecie Koordynacyjnym „S”, zajmowała się drukiem pism podziemnych. 4 października 1982 r. została aresztowana podczas druku ulotek i osadzona w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Skip to content