Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Solidarność we wspomnieniach Krzysztofa Szaca

Narodziny Solidarności i czas stanu wojennego w Polsce

Krzysztof Szac – urodzony w 1953 r. w Pleszewie, w latach 1971-1981 pracował w pleszewskim „Spomaszu” m. in. jako brygadzista. Od września 1980 r. członek „Solidarności”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący MKK w Pleszewie. Po 13 grudnia 1981 r. zawieszono go w prawach pracowniczych. Był pomysłodawcą ukrycia sztandaru „S” Ziemi Pleszewskiej w klasztorze ss. Służebniczek w Pleszewie.

Skip to content