Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Solidarność we wspomnieniach Henryka Sicińskiego

Narodziny Solidarności i czas stanu wojennego w Polsce

Henryk Siciński – urodzony w 1950 r. w Jeleniej Górze, lekarz pediatra – absolwent Akademii Lekarskiej w Poznaniu. W lipcu 1980 r. współorganizował protest w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. Był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Województwa Kaliskiego i pomysłodawcą Posłania I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej. 1 maja 1981 r. zatrzymano go po rewizji w domu i internowano w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Gębarzewie.

Skip to content