Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Solidarność we wspomnieniach Antoniego Pietkiewicza

Narodziny Solidarności i czas stanu wojennego w Polsce

Antoni Pietkiewicz – urodzony w 1948 r. w Kaliszu, absolwent Wydziału Elektrycznego na Politechnice Łódzkiej. W latach 1977-1981 współpracownik Komitetu Obrony Robotników, w okresie 1979-1980 uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. We wrześniu 1980 r. był doradcą komitetów strajkowych w „Runotexie” i „Winiarach” w Kaliszu. Współtworzył kaliską „Solidarność”, był wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa, uczestniczył m. in. w I Walnym Zebraniu Delegatów Województwa Kaliskiego i I Krajowym Zjeździe Delegatów. 13 grudnia 1981 r. internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Bałołęce. Od 4 października 1982 r. ukrywał się najpierw w Kaliszu, a później w Warszawie. Był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego w Kaliszu, redagował także podziemne pisma.

Skip to content