Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Władysława Kościelniaka opowieści o wojnie i okupacji

Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Władysław Kościelniak – urodził się w 1916 r. w Kaliszu. W 1935 r. ukończył Szkołę Handlową w Kaliszu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni. Od 1946 r. praktykował niezależną pracę artystyczną. Był malarzem, grafikiem, autorem ponad 1150 felietonów. Był członkiem m. in. Związku Polskich Artystów Plastyków i prezesem oddziału kaliskiego tej instytucji. Został odznaczony tytułem Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. Na potrzeby filmu Władysław Kościelniak opowiedział m. in. o niebezpiecznych wyjazdach w celu odwiedzin brata Mieczysława, który przebywał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Skip to content