Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Romana Ostrowskiego opowieści o wojnie i okupacji

Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Roman Ostrowski – urodził się w 1929 r. Obecnie jest emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego. W wywiadzie wiele mówi o swojej rodzinie, m. in. o ojcu, który jako żołnierz zawodowy był skoszarowany jeszcze przed oficjalnym wybuchem wojny. Roman Ostrowski 1 września 1939 r. przebywał w pociągu towarowym w okolicach Sochaczewa. Ostatecznie trafił z transportem kolejowym na tereny dzisiejszej Ukrainy, do wsi Krowienka. Jego rodzina mieszkała w jednym domostwie z Ukraińcami. Pamięta doskonale atak wojsk kozackich. Najpierw dostał się pod okupację rosyjską, a potem niemiecką. Po ok. 2 miesiącach wrócił do Ostrowa i tu przebywał do końca wojny imając się różnych prac zarobkowych.

Skip to content