Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Jerzego Dembnego opowieści o wojnie i okupacji

Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Franciszek Kalafarski – urodził się w 1930 r. w Gręboszowie. Odbywał wojskową służbę zawodową. Pracował m. in. w Kuratorium Oświaty, Studium Nauczycielskim, Akademii Medycznej w Poznaniu. Był również członkiem Ligi Obrony Kraju. Interesuje się wojskowością i oświatą. Okupację spędził w Gręboszowie. Wspominał wzajemny stosunek do siebie Polaków, Niemców i Żydów, swoją pracę przymusową przy umacnianiu rzeki, liczne rozstrzeliwania miejscowej ludności. Wiele miejsca poświęcił problemom aprowizacyjnym i ówczesnej edukacji.

Skip to content