Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Obejrzyj > KAF > Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Eugenii Pastuszek opowieści o wojnie i okupacji

Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Eugenia Pastuszek – urodziła się w Grodnie w 1928 r., była córką legionisty z Armii Hallera, emerytowaną nauczycielką i dyrektorką III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu oraz prezesem Koła Kaliskiego Związku Sybiraków. 10 lutego 1940 r. została wraz z rodziną wywieziona przez Sowietów na Syberię. Tam przebywała przez 6 lat. Warunki były ciężkie. Mama Pani Eugenii pracowała m. in. przy odśnieżaniu torów kolejowych. Gdy tworzyła się armia gen. Andersa, rodzina podążała do miejsca zbiórki, niestety utknęła w Nowosybirsku. Osiedlili się przy granicy mongolskiej. W kwietniu 1946 r. wyjechali do Polski. Eugenia Pastuszek osobiście poszukiwała Polaków po okolicznych terenach w celu poinformowania o możliwości powrotu do Polski.

Skip to content