Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Krzyżówka 3

Krzyżówka 3

Nazwisko znanego ze swojej działalności w obronie represjonowanych opozycjonistów w latach 80. XX w. kaliskiego jezuity, twórcy kontrowersyjnej według władz szopki bożonarodzeniowej z 1981 r. W tej części Kalisza mieścił się w 1917 r. obóz dla internowanych...
Krzyżówka 3

Krzyżówka 2

Nazwa terenu, określanego dawniej mianem „Szwedzkich Gór”, gdzie dziś mieści się rezerwat archeologiczny – Kaliski Gród Piastów. Kanał, który przepływał dawniej przez dzisiejsze planty kaliskie, zasypany przez Niemców w okresie ii wojny światowej. Imię Prezydenta RP...
Krzyżówka 3

Krzyżówka 1

Nazwa ulicy, przy której znajduje się Archiwum Państwowe w Kaliszu. Imię kierownika Oddziału Terenowego w Kaliszu w latach 1959-1975 Tym mianem określa się archiwalia dotyczące Kalisza, zgromadzone w różnych instytucjach na nieograniczonym terenie Nazwa kaliskiej loży...
Skip to content